• CROESO!

  Mae Cantorion Monteverdi yn gôr siambr sy’n cwrdd yn ardal Bangor, Gwynedd, gydag aelodau o bob cwr o Ogledd Cymru a hanes balch. Rydym yn perfformio cerddoriaeth 'glasurol' o'r Dadeni hyd heddiw hyd eithaf ein galluoedd ar y cyd!

  Ymarferion

  Dewch a chanu gyda ni!

  Fel rheol, cynhelir ymarferion yn Neuadd Eglwys Llandygai, Llandygai, BANGOR, LL57 4HU – mae parcio ar gael. Weithiau, os nad yw'r neuadd ar gael, byddwn yn ymarfer rhywle arall yn yr ardal leol.

  Rydyn ni'n ymarfer bob dydd Llun o 19:30 i 21:30, gan gynnwys seibiant ar gyfer te a choffi.

  Oherwydd yr argyfwng 'Covid 19' mae'r cor wedi gohirio ymarferion a chyngherddau ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio bydd e'n bosib I ailymgynull ym Mis Medi 2020.

  Cyngherddau

  Dewch i wrando arnom ni!

  Roedd rhaglen llawn wedi cynllunio ar gyfer haf 2020, sy wedi canslo neu gohirio oherwydd yr argyfwng iechyd. Ar ddiwedd Mis Mai roeddem yn bwriadu ymddangos yng Ngwasanaeth Y Sulgwyn ym Mhiwmaris ac wedyn yn cefnogi Cantorion Menai yn eu perfformiad o Dream of Gerontius gan Elgar ym Mis Mehefin.

  Roedd ein gyngerdd haf I fod ym Mis Gorffennaf yng Nghonwy. Rydym yn edrych ymlaen at gynllunio rhaglen newydd pan mae cor yn ail-ymgynull.

   

 • Gwybodaeth ychwanegol ...

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod a chanu? Gadewch neges i ni trwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt. Hoffwn ni weld chi yn yr ymarfer addas nesaf.

   

  Nid oes angen clyweliad, ond efallai bydd ein harweinydd ar ryw adeg yn trefnu i chi ganu trwy rai graddfeydd gydag ef a bydd angen i chi allu darllen cerddoriaeth yn eithaf hyderus – a mwynhau ei wneud gyda phobl eraill!

   

  Er mwyn ariannu ein gweithgareddau cerddorol, mae'n rhaid i ni ofyn am danysgrifiad blynyddol o £ 110 – ond gellir talu hyn mewn rhandaliadau ac nid oes ei angen nes i chi wneud penderfyniad i ymrwymo i'r côr. Rhowch gynnig cyn i chi brynu!

 • CYsylltwch  ni

  Os hoffech gysylltu â ni, cwblhewch y ffurflen isod.