• CROESO!

  Mae Cantorion Monteverdi yn gôr siambr sy’n cwrdd yn ardal Bangor, Gwynedd, gydag aelodau o bob cwr o Ogledd Cymru a hanes balch. Rydym yn perfformio cerddoriaeth 'glasurol' o'r Dadeni hyd heddiw hyd eithaf ein galluoedd ar y cyd!

  Ymarferion

  Dewch a chanu gyda ni!

  Fel rheol, cynhelir ymarferion yn Neuadd Eglwys Llandygai, Llandygai, BANGOR, LL57 4HU – mae parcio ar gael. Weithiau, os nad yw'r neuadd ar gael, byddwn yn ymarfer rhywle arall yn yr ardal leol.

   

  Rydyn ni'n ymarfer bob dydd Llun o 19:30 i 21:30, gan gynnwys seibiant ar gyfer te a choffi.

  Cyngherddau

  Dewch i wrando arnom ni!

  Cyflwynwyd ein cyngerdd diweddaraf yn Eglwys y Santes Fair, Biwmares, ar Ddydd Sul 18 Tachwedd 2018 - cyngerdd o gerddoriaeth ar gyfer côr a thelyn – gan gynnwys Ceremony of Carols, gan Britten, A Fancy of Folksongs gan Cecilia McDowall a Choral Hymns from the Rig Veda gan Holst. Cyhoeddir ein cynlluniau 2019 yma cyn gynted â phosib!

 • Gwybodaeth ychwanegol ...

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod a chanu? Gadewch neges i ni trwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt. Hoffwn ni weld chi yn yr ymarfer addas nesaf.

   

  Nid oes angen clyweliad, ond efallai bydd ein harweinydd ar ryw adeg yn trefnu i chi ganu trwy rai graddfeydd gydag ef a bydd angen i chi allu darllen cerddoriaeth yn eithaf hyderus – a mwynhau ei wneud gyda phobl eraill!

   

  Er mwyn ariannu ein gweithgareddau cerddorol, mae'n rhaid i ni ofyn am danysgrifiad blynyddol o £ 110 – ond gellir talu hyn mewn rhandaliadau ac nid oes ei angen nes i chi wneud penderfyniad i ymrwymo i'r côr. Rhowch gynnig cyn i chi brynu!

 • CYsylltwch  ni

  Os hoffech gysylltu â ni, cwblhewch y ffurflen isod.