• CROESO!

  Mae Cantorion Monteverdi yn gôr siambr sy’n cwrdd yn ardal Bangor, Gwynedd, gydag aelodau o bob cwr o Ogledd Cymru a hanes balch. Rydym yn perfformio cerddoriaeth 'glasurol' o'r Dadeni hyd heddiw hyd eithaf ein galluoedd ar y cyd!

  Ymarferion

  Dewch a chanu gyda ni!

  Fel rheol, cynhelir ymarferion yn Neuadd Eglwys Llandygai, Llandygai, BANGOR, LL57 4HU – mae parcio ar gael. Weithiau, os nad yw'r neuadd ar gael, byddwn yn ymarfer rhywle arall yn yr ardal leol.

   

  Rydyn ni'n ymarfer bob dydd Llun o 19:30 i 21:30, gan gynnwys seibiant ar gyfer te a choffi.

  Cyngherddau

  Dewch i wrando arnom ni!

  Bydd y cor yn canu yng Ngwasanaeth yr Wyl yng Ngwyl Biwmaris yn Eglwys Santes Fair, Biwmaris ar Ddydd Sul 26ain Mai.

   

  Cynhelir ein cyngerdd nesaf ar Ddydd Sawrn 29ain Mehefin yn Eglwys Sant Paul, Bae Colwyn a bydd yn cynnwys cerddoriaeth gan Stanford, Wesley a Bingham, Mas gan Morales a Missa Canonica gan Brahms.

   

  Byddwn yn cynnal cyngerdd ar Ddydd Sadwrn 23ain Tachwedd yn Eglwys Santes Paul, Craig y Don.

   

   

 • Gwybodaeth ychwanegol ...

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod a chanu? Gadewch neges i ni trwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt. Hoffwn ni weld chi yn yr ymarfer addas nesaf.

   

  Nid oes angen clyweliad, ond efallai bydd ein harweinydd ar ryw adeg yn trefnu i chi ganu trwy rai graddfeydd gydag ef a bydd angen i chi allu darllen cerddoriaeth yn eithaf hyderus – a mwynhau ei wneud gyda phobl eraill!

   

  Er mwyn ariannu ein gweithgareddau cerddorol, mae'n rhaid i ni ofyn am danysgrifiad blynyddol o £ 110 – ond gellir talu hyn mewn rhandaliadau ac nid oes ei angen nes i chi wneud penderfyniad i ymrwymo i'r côr. Rhowch gynnig cyn i chi brynu!

 • CYsylltwch  ni

  Os hoffech gysylltu â ni, cwblhewch y ffurflen isod.